Karnet miesięczny:

Dzieci  £60
Kobiety  £60
Mężczyźni  £70

Karnet miesięczny rodzinny:

4 osoby £150
3  osoby £130
2 osoby £100
Menu